Domain
  • Ankara Isı Yalıtım - Mantolama - Güzel bir Ankara Gece Manzarası
  • Ankara'da mantolama ısı yalıtım uzmanı ALTINAY İNŞAAT
  • Ankara Mantolama ve ısı yalıtım Firmaları
  • ALTINAY İNŞAAT Ankara da Isı yalıtım Mantolama uzmanı
  • Ankara Mantolama Isı Yalıtım Firmaları
  • Altınay İnşaat Mantolama ısı yalıtım uzmanı,Sağlıklı ve Ekonomik çözümler sunar.
  • Ankara Dış Cephe Isı Yalıtım Mantolama
  • ALTINAY İNŞAAT Ankarada ısı yalıtım,Mantolama uzmanı firma
  • Ankara da Isı Yalıtım Mantolama Uzmanı Firma
  • ALTINAY İNŞAAT TECRÜBE KALİTE VE GÜVENİN ADRESİ
  • Mantolama - Güzel Bir İstanbul Boğaz Manzarası
  • İstanbul-mantolama - ısı yalıtım -firmaları

Binalarda Enerji kimlik belgesi

 

Enerji kimlik Karnesi | Mantolama Enerji Tasarrufu Karnesi ısı yalıtım kimlik Bina Enerji Kimlik Belgesi ve Merkezi ısıtma sistemini zorunlu kılan "Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği" Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) katkılarıyla Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 5 Aralık 2009 Cumartesi günü yürürlüğe girdi. Seminerin ikinci bölümünde konuşmacı enerji verimliliğine doğru binalarda ve tesisatta yalıtım uygulama esaslarını ısı, ses ve yangın güvenliğini de gözönünde bulundurarak ve çatıdan zemine örnekler vererek aktardı. Son bölümü soru cevap şeklinde geçen seminer, TTMD İzmir İl Temsilciliği’nin Dr. Kemal Gani Bayraktar’a ve Mehmet Özsakarya’ya teşekkürüyle son buldu.


Binalarda Karne Dönemi: “Enerji Kimlik Belgesi” olmayan binaya inşaat izni verilmeyecek.

 
                                     
BEP Yönetmeliği kapsamında, 1000 m²nin üzerindeki binalara “Enerji Kimlik Belgesi”zorunluluğu getirildiğini, bugün beyaz eşyada kullanılan enerji tüketim işaretlerinin benzerinin binalarda da uygulanacağını belirten TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü, “Binaların ısıtma, soğutma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma amaçlı enerji kullanımındaki verimliliğine bağlı olarak A, B, C... gibi sınıfları belirten belli değerleri taşıyan belgeler düzenlenecek. Örneğin A sınıfı belge binanın enerji tasarruflu ve SEG(sera gazı emisyonu) düşük olduğu anlamına gelmektedir. Yeni binaların inşaat izninde Enerji Kimlik Belgesi şartı aranacak. Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaya inşaat izni verilmeyecek. Kısacası binalara karne verilecek. Karnelerinde A ve B gibi iyi notları olan binalar, alım satımda fark yaratacak, iyi not satış bedeline de yansıyarak tercih nedeni olacak” dedi. Ünlü ayrıca, Enerji Kimlik Belgesi uygulamasının yeni binalarda hemen başlayacağını, mevcut binaların ise 2 Mayıs 2017’ye kadar Enerji Kimlik Belgesine sahip olmak zorunda olduğunu kaydetti. Enerji Kimlik Belgeleri, enerji verimliliği danışman şirketleri (EVD) tarafından verilecek.


Ülkemizde yalıtımı yapılmamış binalar ve yanlış uygulanmış ısıtma sistemleri nedeniyle enerji savurganlığı yaşanmaktadır. Uygulanacak yeni yönetmelik ile, mevcut ve yeni yapılacak konutların yanı sıra otel, hastane, alışveriş merkezleri gibi tüm ticari ve hizmet amaçlı binalarda enerji tüketiminin en az yüzde 50 azaltılması ve yıllık 7 milyar dolar enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Karbondioksit salımının (sera gazı emisyonunun) da azalması, çevreye olumlu katkısı açısından büyük önem taşıyor.
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü ile Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ve Hırant Kalataş’ın katılımları ile yönetmeliğin uygulamaya girdiği ilk iş günü olan 7 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında; Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği’ne ilişkin içerik, uygulama ve sağlayacağı faydalar ile ilgili kapsamlı bilgilendirme yapılarak, görüşler paylaşıldı. Toplantıda konuşan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü, TTMD olarak yönetmeliğin uygulamaya geçmesinin, ülke ekonomisi ve sağlıklı çevre yaratılması açısından enerji verimliliğine önemli kazanımlar getirdiğine inandıklarını belirterek, “2008 yılı itibariyle; tükettiğimiz enerjinin yüzde 80’ini ithal eden bir ülkeyiz. Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin %36’sı ısıtma, soğutma ve aydınlatma amaçlı olarak binalarda kullanılmaktadır.  28,3 milyon TEP (ton eşdeğeri petrol) tüketen binaların yıllık enerji maliyeti 14 milyar USD’yi aşmaktadır. Yönetmelik tam anlamıyla uygulandığı takdirde binalarda enerji tüketimi en az yüzde 50 azalacaktır. Bunun parasal değeri  ise yıllık 7 milyar dolar tasarruf demektir. Ayrıca sera gazı salımı da aynı oranda düşecektir. Mevcut durumumuzu değerlendirecek olursak; enerji savurganı ülke olduğumuz bir gerçek.” dedi.Belli kriterler doğrultusunda mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı binalarda ısıtma, soğutma, elektrik, sıhhi sıcak su, aydınlatma konularında enerjiyi verimli kullanmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı içeren BEP Yönetmeliği ile uzun vadede binalarda enerji savurganlığının önlenmesi hedefleniyor.Merkezi sistem “Isındığın Kadar Öde” uygulamasıyla 1000 m²’den büyük yeni binalar için zorunlu olacak... Merkezi sistem kullanım zorunluluğunun, 5 Aralık 2009 tarihinden sonra yapılacak olan ve kullanım alanı 1000 m²’den büyük yeni binaları kapsadığını özellikle vurgulayan Cafer Ünlü, mevcut binalarda ise daire sahiplerinin çoğunluk kararına bağlı olarak merkezi sisteme geçiş yapılacağını söyledi. Binalarda aynı konforun daha az enerjiyle sağlanacağına işaret eden Ünlü, “Bireysel ısıtma cihazlarının büyük bir çoğunluğu evimizin ihtiyacından çok daha büyük kapasitelerde seçiliyor. Bu durum da verim kaybına neden olmaktadır. Merkezi sistemlerde ise Isı Pay Ölçer cihazları ile “ısındığın kadar öde” sistemi getiriliyor. Böylece kim ne kadar ısı kullanıyorsa o kadar ödeme yapacak. Merkezi sistem cihaz ve ekipmanları olarak, dış hava sıcaklık kontrollu otomatik sistem kullanılacak. Bu sistemlerle ısı üretimi daha verimli hale gelmektedir. Merkezi sistem kullanan mevcut binalar da Isı Pay Ölçer cihazlarını Mayıs 2012'ye kadar taktırmak zorunda” diye konuştu. Enerji Verimliliğinde Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları Semineri Yapıldı Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir İl Temsilciliği tarafından, mesleki eğitim çalışmaları kapsamında düzenlenen “Enerji Verimliliğinde Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları Esasları” konulu seminer 23 Ekim 2010 Cumartesi MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Salonu’nda 186 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özsakarya’nın yürüttüğü seminerin sunumu TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kemal Gani Bayraktar tarafından yapıldı.Seminerin ilk bölümünde genel olarak ülkemizde yalıtım, yönetmelikler ve güncel gelişmeleri anlatan Bayraktar; Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’nin önemini, beraberinde getirdiklerini, sektörümüz ve mesleğimiz için fırsatları vurgulayarak, enerji kimlik belgesi uygulaması ve Türkiye’nin yıllık enerji tüketimi ve salım verilerine değindi. Daha sonra ısı yalıtımının gerekliliğini termal kamera görüntüleri eşliğinde yalıtımlı ve yalıtımsız duvarlardan örnekler vererek anlatan Kemal Gani Bayraktar, doğru yalıtım için doğru malzeme seçimi ve doğru uygulamanın şart olduğunu belirterek yalıtım malzemelerinin teknik özelliklerini kıyaslamalı olarak katılımcılarla paylaştı. Yalıtımsız Bina Kalmayacak... Binanın yapısı ve konumuna göre değişmekle birlikte ısı yalıtımı yapılmamış binada % 30-60 arasında ısı kaybı  olduğuna dikkat çeken Cafer Ünlü, 100 m²den küçük müstakil yapılar dışında kalan yapıların tamamı için yalıtımın zorunlu hale geldiğini açıklayarak, “2008 sonu itibariyle ülkemizde 8,65 milyon bina (18,4 milyon konut) bulunuyor. Yalıtım yapılmış binaların oranı % 10’unun altındadır. Yeni yönetmelikle birlikte yeni binaların inşaat esnasında yalıtılması zorunlu olacak. Mevcut binalar da enerji kimlik belgesindeki sonuçlara göre yalıtıma yönelmek durumunda kalacaklar” diye ekledi. 

TTMD’nin temel konuları olan enerji verimliliği ve çevre konusunu yakından ilgilendiren BEP Yönetmeliği’nin hazırlanması sürecinde her aşamada yer alarak görüşleriyle Bayındırlık Bakanlığı’nın çalışmalarına katkıda bulunduklarını ifade eden Cafer Ünlü, yönetmelik ve uygulamalarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini, tasarımcı, uygulamacı ve işletmeci üyeleri ile olabilecek aksaklıklar veya yapılacak yanlışlıklarda ilgili mercileri uyararak, konunun takipçisi olacaklarını iletti. 

 
Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
2. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.3. Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için;*Bina ile ilgili genel bilgiler,
*Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,
*Binanın kullanım alanı (m2),
*Binanın kullanım amacı,
*Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
*Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
*Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
*Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı(kg CO2/m2-yıl),
*Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),
*Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
*Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı,
*Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir.
4. Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.5. Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir.6. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.7. Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüşüm katsayıları, nihai enerjilerin birincil enerjiye dönüştürülmesi ve enerji tüketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera gazı emisyonlarına dönüştürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamında hazırlanır.
Daha İyi Bir Bİna Enerji Sınıfına Sahip Olmak İçin Yapılabilecekler
*Bina izolasyonu yapın. Binalarda ısı kaybı, yaklaşık %40 çatıdan, %20 zeminden ve pencerelerden olmaktadır.


*Yeni evlerde mimarisi, doğal gün ışığıdan yararlanabilecek şekilde olamsına dikkat edin.
*Çift katlı ve/veya low-e tabakası olan enerji verimliliği yüksek pencere seçin.
*Bina aydınlatmasında enerji tasarruflu ampüller seçin.
*Güneş veya rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarından, yoğuşmalı kombi gibi daha verimli kazanlar kullanın.

*Merkezi ısıtma sistemlerinde otomatik programlanabilir kontroller kullanın. 

Tags:

Binalarda Enerji Kimlik BelgesiEnerji Kimlik Belgesi Nasıl AlınırEnerji Kimlik SınıflarıMantolama Enerji Kimlik BelgesiMantolama Yaptırma Zorunluluğu

 

Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret186763
Saat
Takvim
Kuşkonmaz,Kuş Kovucu

Kuşkonmaz,kuş konmaz,Kuş kovucu ,kuş kovar, Güvercin kovar diken

 

Mantolama Markaları