Domain
  • Ankara Isı Yalıtım - Mantolama - Güzel bir Ankara Gece Manzarası
  • Ankara'da mantolama ısı yalıtım uzmanı ALTINAY İNŞAAT
  • Ankara Mantolama ve ısı yalıtım Firmaları
  • ALTINAY İNŞAAT Ankara da Isı yalıtım Mantolama uzmanı
  • Ankara Mantolama Isı Yalıtım Firmaları
  • Altınay İnşaat Mantolama ısı yalıtım uzmanı,Sağlıklı ve Ekonomik çözümler sunar.
  • Ankara Dış Cephe Isı Yalıtım Mantolama
  • ALTINAY İNŞAAT Ankarada ısı yalıtım,Mantolama uzmanı firma
  • Ankara da Isı Yalıtım Mantolama Uzmanı Firma
  • ALTINAY İNŞAAT TECRÜBE KALİTE VE GÜVENİN ADRESİ
  • Mantolama - Güzel Bir İstanbul Boğaz Manzarası
  • İstanbul-mantolama - ısı yalıtım -firmaları

Xps Eps Taşyünü Neopar mukayesesi

xps,eps,neopar mukayesesi

Isı Yalıtım malzemeleri (Isı yalıtım Levhaları)
xps-eps-Neopar karbon takviye

XPS: Günü­müzde kul­la­nı­lan yalı­tım lev­ha­ları ara­sında, en popü­ler olanı XPS (Ekst­rüde Polis­ti­ren) yalı­tım lev­ha­la­rı­dır. Oldukça düşük bir ısı ilet­ken­lik (0,031 W/mK)değerine sahip olan XPS’nin yan­gın sınıfı B-1 (Zor alev­le­nici) ve min.20 Kg/m³ yoğun­luk­ta­dır. Ülke­mizde, dış­cephe ısı yalı­tı­mında, çoğun­lukla 4 cm kalın­lı­ğında, binili tip­leri kul­la­nıl­makla bir­likte, teras yalı­tımı, özel işlem­ler veya iste­nil­diği durumda, 5 cm kalın­lı­ğında lev­ha­lar da kul­la­nıl­mak­ta­dır.

EPS : Eks­pande Polis­ti­ren. Birim hacim küt­lesi 16 Kg/m³ ve Isı ilet­ken­lik değeri 0,040 W/mK’dır. XPS lev­ha­lara göre daha eko­no­mik olan EPS lev­ha­lar B-1 yan­gın sını­fına girer­ler. Beyaz köpük ola­rak da bili­nir.

TAŞYÜNÜ :  Isı yalı­tımı ve ses yalı­tımı amacı ile kul­la­nı­lan taş­yünü, diğer yalı­tım lev­ha­la­rına kıyasla daa yük­sek bir yoğun­luğa sahip­tir. Doğal yapısı nedeni ile yan­gın sınıfı A (Yan­maz) olan taş­yünü 0,040 W/mK ısı ilet­ken­lik değe­rine sahiptir. 
NEOPOR : Enerji Neopor Dış cephe ısı yalıtım sistemi Neopor, içeriğindeki grafit ısı reflektörleri sayesinde yalıtım özelliği geliştirilmiş bir EPS (Expanded Polistren) çeşididir. Neopor'a gri rengini veren de içeriğindeki bu grafit ısı reflektörleridir. Grafit, sıcak ve soğuğu daha iyi yansıtarak konvansiyonel EPS'ye göre ısı yalıtımının daha iyi olmasını sağlar.

Neopor düşük yoğunluklarda bile Isı İletkenlik Grubu 035'e dahildir (TS 7316 EN 13163). Düşük yoğunluklarda ısı iletkenlik grubunun 035 olması sayesinde konvansiyonel EPS'ye göre çok daha az ya da daha ince malzemeyle aynı ısı
yalıtımı sağlanmaktadır.

XPS EPS  TAŞYÜNÜ MÜKAYESESİ
XPS hammaddesi de EPS gibi izolasyonda kullanılan, polistiren bazlı bir malzemedir.  Bu iki malzemenin farklarının özellikle vurgulanmasının nedeni, ülkemizde iki malzeme arasında seçim yapılırken, fiyat Kullanım avantajları ve özellikler yeterince karşılaştırılmadan, kulllanıcıların yanlış yöne sevkedilmesidir.

EPS ve XPS'in aynı yoğunluktaki türlerinin ısı yalıtım özelliği çok yakındır. Buna karşın aynı yoğunluktaki EPS, XPS'e göre daha az maliyetlidir. Buna ek olarak daha düşük yoğunluktaki malzemelerin kullanılabileceği yerlerde, XPS (belirli bir yoğunluğun altında üretilemediği için) kullanılamamaktadır. Bu durumda daha düşük yoğunluklu EPS kullanımı ile hem gerekli ısı yalıtımı sağlanmakta hem de büyük maliyet avantajları yakalanmaktadır.
EPS ısı yalıtım levhaları esnek yapısı ile duvara uyumu yüksektir,uygulama sonrası yüzey gerilimi azdır,dolayısı ile zamanla yüzeyde çatlama ve yırtılma oluşmaz.Mükemmel ısı yalıtım değerleri ve zamana karşı dayanım avantajları ile en ziyade kullanılan,ısı yalıtım levhasıdır.Hele birde aynı kalınlıkta ekstradan %20 yalıtım avantajı sağlayan karbonlu ise lezzetinden tadına doyun olmaz.Yani 5 cm. yaptır 6 cm.kullanmış gibi ol.Kim ne derse desin benim tecrübe ve teorik bilgilerimle şahsi tercihim markalı Karbonlu bir EPS den yanadır.Ha... XPS yada Taş Yünü kullanmam mı,bana kalırsa kullanmam,müşteri velinimettir,dolayısı ile herşeyi anlattıktan sonra müşterim ısrarla bir malzemeyi isterse,ister istemez kullanırım.
XPS ise  üretim aşamasında kullanılan gazları atmakta zorlanması ve yüzey geriliminin yüksek olması sebebi ile yüzeyde çatlama ve yırttılmalar oluşmaktadır.Bana göre taban döşeme altları,çarpmaların olabileceği duvar yüzeyleri,panel araları için idealdir,Duvar yalıtımı ve mantolama için ise biz çoktan onu terkettik,önyargı ile değil,bizzatihi ilk gözağrımız olarak uzunca bir süre kullanarak gördüğümüz,sakınca ve sıkıntılardan sonra...yabi Avrupa da kullanımının yasaklanması da tuz ve biberi gibi,dezavantaj,olarak şurada duruyor.
TAŞ YÜNÜ ne gelince iyi bir ısı yalıtım malzemesi zannedilmekle birlikte işçilik zorlukları,fiyat fazlalığı sıva tutma sıkıntıları vede en önemlisi su tutma özelliği büyük bir kötü avantajdır....bu özelliği ile bir çivi deliğinden alabileceği su ve suyun donması ile patlama,çatlama ve dönüşü zor sıkıntılar oluşturabilir.Zaten bu özelliklerinden dolayı,farklı bir malzeme buldum heyacanı ile evraka evreka diye bağıran arşimet heveslilerinden başka kullanan da yoktur.Ha birde bazı reklamcı satıcılar yanmaz,manmaz diyince biraz talep oluşuyor,lakin bilinmesi gereken ülkemizde markaların tamamının EPS levhaları B1,E1 Yanmaz yangını sürdürmez,alev taşımaz özelliklerine sahiptir.

EPSnin ısı iletkenliği yoğunluğuna bağlıdır. Yoğunluk arttıkça ısı iletkenliği azalır. Üretimde, şişirici gaz olarak Pentan gazı kullanılmaktadır. Ozon’a zarar vermeyen ve iklim değişikliklerine sebep olmayan çevre dostu  bu gaz, üretimi takip eden saatler içinde havayla yer değiştirir ve ürünün ısı iletkenliği küçük gözenekler içinde hapsedilmiş hava ile sağlanır ve sabit kalır. EPS’nin ısı iletkenliği hesap değeri, yoğunluğun 15–45 kg/m3 arasında değerler alması halinde, 0,033 ile 0.040 W/mK arasında değer alır.
 
XPS’in ısı iletkenliği kullanılan şişirici gaza göre değişmektedir. En düşük ısı iletkenliği Ozon’a zarar veren CFC’lerle sağanmaktadır. Ancak günümüzde bu gazların kullanımı yasaktır. Ozon’a daha az zarar veren HCFC’lere geçildikçe, ürünün ısı iletkenliği artmakta ve iklim değişikliklerine sebep olan sera etkisi görülmektedir.
Eğilme dayanımı: Mineral yünlerinin eğilme dayanımı EN 13162’de sınırlandırılmamıştır. EPS için eğilme dayanımı EN 13163’te 50–•750 kPa olarak verilmekte; XPS’in eğilme dayanımı  ise , E N 1 3 1 6 4 ’ t e sınırlandırılmamaktadır. Eğilme dayanımının uygulamada anlamlı olması için, ürünün esneme kabiliyetini gösteren dinamik rijitliliğinin küçük olması gerekir. Böylece ısı yalıtımının yanında ses yalıtımı da yapabilmesi mümkün olur. XPS esneme kabiliyeti olmayan bir malzemedir, dolayısıyla EN normunda dinamik rijitliğin ölçülmesine gerek duyulmamıştır. Mineral yünleri ve EPS esneme kabiliyetine sahip, dolayısı ile de ses yalıtım amacıyla da kullanılabilecek malzemelerdir. EPS ses yalıtım levhaları özel olarak üretilirler ve dinamik rijitlikleri 5 MN/m3’ten daha küçük olur. EN normunda mineral yünlerinin dinamik rijitliğin ölçülmesi belirtilmiş, ancak sınır değerleri verilmemiştir.

Su buharı difüzyon direnç faktörü: Mineral yünlerinin su buharı dirençleri çok küçüktür, havaya eşdeğerdir (m=1). EPS’nin buhar direnci geniş bir aralıkta değişebilir (m=20–100). Dolayısı ile de uygulamanın gerektirdiðğ şartlar malzeme israfına sebep olmadan sağlanabilir. XPS’in buhar direnci genellikle yüksektir (m=80–200). Özel ürünlerinde 250’ye kadar çıkabilir. XPS’in daima yüksek su buharı difüzyon direnç
faktörü sebebiyle, XPS ürünler dışardan ısı yalıtım uygulamaları için kullanılmamalıdır. Dışardan yalıtım tekniğinde, yalıtım malzemesinin su buharı direnci küçük olmalıdır. Mineral yünlerinin su buharı direnci çok küçüktür ancak bu durumda üzerine uygulanacak sıva ile yalıtım malzemesinin ara kesitinde yoğuşma riski vardır. 15–16 kg/m3 yoğunluklardaki EPS hem buhar difüzyon direnci bakımından en uygun seçeneği sunar, hem de üzerine uygulanan sıvayla beraber çalışarak, sıvanın çatlamasına önlerken sıvanın altında yeterli mekanik özelliklere sahip sert bir zemin oluşturur.

Su emme durumu: Mineral yünleri, açık gözenekleri sebebiyle, özel olarak tedbir alınmaz ise, su emmeleri çok yüksek malzemelerdir. Kapalı gözenekleri sebebiyle EPS ve XPS’in su emmeleri düşüktür. XPS’in su emme değerleri EPS’den biraz daha düşüktür, ancak belirli yoğunluklarda EPS’nin su emme değerleri XPS’in su emme değerine kadar düşebilir.
Bütün bu sebepler sıralandığında,çok ustanın ve firmanın tercihi EPS ve EPS nin türleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Tags:ankara,ankarada,xps,eps,neopar,ısı yalıtım levhası,ısı yalıtım,mantolama,dış cephe,silikonlu boya,ankara.neopor.ankara neopor.ankara neopar.
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret184677
Saat
Takvim
Kuşkonmaz,Kuş Kovucu

Kuşkonmaz,kuş konmaz,Kuş kovucu ,kuş kovar, Güvercin kovar diken

 

Mantolama Markaları